Rágalmazás elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják?

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 226. §-a szabályozza a Rágalmazás törvényi tényállását. Kimeríti a Rágalmazás tényállását, aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Az elkövető vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azonban a büntetés már két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el.

Tapasztalt védőügyvédeink minden törvényes eszközzel és módon képviselik az Ön érdekeit a büntetőeljárása teljes hosszában.


Keresse irodánkat a +36-30-223-84-43-as telefonszámon.