Adócsalás ügyvéd

Büntetőjogi ügyvédként megóvom Önt

attól, hogy ártatlanul adócsalás miatt elítéljék, és akár börtönbe kerüljön védekezési lehetőségei  ismeretének hiánya miatt

Dr. Sziller Viktor

LL.M. (Master of Laws) ügyvéd
költségvetési csalás specialista védőügyvéd

Egyetlen célom, hogy megmentsem a börtöntől, fegyháztól

és mihamarabb bizonyítsam ártatlanságát

Ennek érdekében kiterjesztett szakértői partneri csapatommal minden törvényes eszközt felhasználunk.

Csökkentse vagy egyenesen kerülje el az adócsalás (áfacsalás) büntetést,
és védekezzen sikerorientált adócsalás specialista gazdasági büntetőjogi ügyvédekkel!

Országos ügyvédi képviselet

Országos képviselet

Magyarország teljes területén, valamennyi hatóság, ügyészég és bíróság előtt ellátjuk ügyfeleink képviseletét.

Ne a távolság, hanem a szakértelem határozza meg, hogy kivel képviselteti magát!

Ön tisztességes üzletember, mégis jogtalanul adócsalással gyanúsítják?

Megérdemli, hogy elkerülje a börtönt!

Ehhez azonban hatékony védekezésre lesz szüksége!

Kiemelt szakterületem a gazdasági büntetőjog

Ezen belül is hangsúlyozottan a nagy volumenű, határon átnyúló adócsalással kapcsolatos büntető ügyek, s ugyanez érvényes specialistákból álló válogatott partneri csapatom tagjaira is.

Egy adócsalás ügyben történő gyanúsítás azonnali   negatívumokkal jár Ön számára

elszakíthatják családjától

letartóztatását elrendelhetik

inkasszálják cége bankszámláit

lefoglalják vagyonát

cége fizetés­képtelenné válik

Az anyagi veszteségek mellett tehát komoly lelki sérüléseket is szerezhet, amelyek hosszú évekig végig kísérik.

Kerülje el mindezt a kellemetlenséget és a hosszú börtönbüntetést

azzal, hogy eredményesen védekezik profi, erre specializálódott adócsalás ügyvédi csapatommal!

Keressen fel elérhetőségeimen:

Mi az adócsalás? S mivel jár?

Az adó csalás (költségvetési csalás, áfa csalás) témakörét a Btk. 396. § szabályozza.
Hétköznapi nyelvre lefordítva akkor történik áfa csalás, költségvetési csalás, adó csalás, amikor valaki a törvény által előírt befizetendő adót nem fizeti be, vagy jogosulatlanul vesz igénybe kifizetéseket (visszaigényléseket, támogatásokat), illetőleg ezzel kapcsolatosan szándékosan valótlant állít, például adóbevallásnál, áfa bevallásnál. Költségvetési csalásnak, ÁFA csalásnak minősül a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása is.
A NAV ún. jogkövetési vizsgálattal ellenőrizi, hogy a illető megfelelően eleget tett-e a törvényben előírt adókötelezettségeinek, befizette-e az előírt adókat határidőre, valamint hogy az adó megállapítására, bevallására továbbá megfizetésére alkalmas módon teljesítette-e?

Amennyiben nem történt törvénysértés, úgy a jogkövetési vizsgálat egyszerűen jegyzőkönyvvel zárul, amely rögzíti, hogy az illető eleget tett adózási kötelezettségeinek.

Kisebb mulasztás, illetve törvénysértés esetén, a jegyzőkönyv felhívja a figyelmet a hiányosságok pótlására, és mulasztási bírság kiszabása is szerepelhet benne.

Amennyiben azonban komolyabb költségvetési csalás (adó csalás, áfa csalás) történt, úgy a jegyzőkönyv rendelkezhet adóellenőrzés elrendeléséről is.

  • Adóbevallási kötelezettség elmulasztása: Nem a törvényeknek megfelelően teljesíti költségvetési befizetését vagy adóbevallását.
  • Az adóhatóság megtévesztése: Például nullást bevallást ad be a NAV-hoz, miközben valójában állít ki számlákat, de ezek nem szerepelnek a könyvelésben, illetőleg a szerepeltetett számlák ÁFA tartalmát azonban nem vallja be, így természtesen nem fizeti be a költségvetésbe.
  • Bevallott ÁFA tartalom levonásba helyezése: Például fiktív számlákat állít ki, számlát hamisít.
  • Számlagyár működése: Érvényes azokra is, akik a költségeiket fiktíven növelik (ezáltal próbálják csökkenteni befizetendő adójukat), és azokra is, akik a fiktív módon kiállított számlák ÁFA tartalmát vagy egyáltalán nem vallják be vagy valamilyen módon levonásba helyezik azt.
  • Jogosulatlan visszaigénylés (ÁFA csalás): Ha az illető nem törvényes eszközökkel éri el, hogy bevallásának egyenlege negatív mérleget mutasson, és az áfabevallásban ezt az összeget (jogosulatlanul) visszaigényli.
  • Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás: Amikor úgy vesz igénybe állami támogatást, hogy közben nem jogosult erre a támogatásra, vagy nem a támogatásnak meghátorozott célra költi az összeget.
  • Üzletszerűen folytatott költségvetési csalás: Ha rendszeresen és haszon szerzés céljából valaki adót csal.
  • Bűnszervezetben elkövetett adócsalás: Több ember közös akarattal történő adócsalása.
  • Régóta vállalkozó az illető: Mivel ez azt indukálja, hogy már egy ideje tisztában kell, hogy legyen a jogszabályi környezettel.
  • További bűncselekmények elkövetése: Például okirathamisítás, számvitel rendjének megsértése, csődbüntett…

A költségvetési csalások elévülésének ideje – a büntetőjogi törvénykönyvben meghatározott kivételektől eltekintve, illetve az egyes bűncselekmények elévülésének kizárásáról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év.

A költségvetési csalásban hozott íteletek rendkívül súlyosak lehetnek. Az áfacsalás börtön büntetéssel is járhat.
Az adóhatóság szemében senki sem kivétel. Olyan is volt már, hogy vagyonvédelmi cég bukott meg adócsaláson.

Kerülje el az ÁFA csalások büntetésével járó rendkívüli kellemetlenségeket!

Védekezzen költségvetési csalások büntetéselkerülésére specializálódott gazdasági büntetőjogi ügyvéddel!

Adócsalási

ügye pozitív lezárásához speciális büntetőjogi, adójogi ismeretek és kiemelt rutinnal végzett csapatmunka szükséges

a költségvetési csalás ügyvédek részéről.

A Sziller Ügyvédi Irodánál rendelkezünk mindezzel

Nagyobb ügyeknél, illetve ügyfél igény esetén teljes csapatot szervezek (több terhelt védelmére, tanúk segítőjének, és igazságügyi szakértőt is bevonok), miközben személyesen is részt veszek az ügy kezelésében.

Így partnereimmel karöltve ügyét sikerrel, a legjobb eredményekkel fogja tudni befejezni.

Az ország minden városában vállaljuk ügyfeleink képviseletét!

Tudta Ön?

A Büntetőeljárási törvény friss rendelkezései – a korábbi törvénnyel ellentétben – főszabályként rögzítik:

A gyanúsításkor a védelem részére rendelkezésre kell bocsátani a megalapozott gyanú alapjául szolgáló valamennyi bizonyítékot.

Tehát a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kell megvárni a több évig elhúzódó nyomozás végét, hogy védőjével megismerhesse az Ön ellen szóló bizonyítékokat, teljesen megbénítva ezzel a biztonságos és eredményes védekezést a nyomozati szakban.

Az új Büntetőeljárási törvénnyel:

Megnyílt a lehetőség arra, hogy azonnal megkezdjük a védekezést, és az Ön segítségével a lehető leghamarabb tisztázzuk Önt, bizonyítsuk ártatlanságát, és visszaszerezzük a lefoglalt pénzeket és vagyontárgyakat.

A törvény adta védekezési lehetőségek teljes spektrumával

élhet, ha a Sziller Ügyvédi Iroda adójogi-büntetőjogi partneri csapatának szaktudását használja.

9 nyomós érv, amiért adócsalás specialista csapatomat érdemes választania

Több mint 1,5 milliárd Forint visszanyert adót

lefoglalt pénzt szereztünk vissza ügyfeleinknek

Híres embereket is sikerrel képviseletünk

kimagasló eredményekkel már a nyomozati szakban

NAV-os múltú kollegákkal rendelkezünk

így belülről ismerjük az államapparátus gondolkodásmódját

Speciális partnerünk is van

igazságügyi adó-, járulék-, és könyvszakértő személyében

A legkülönfélébb adócsalási módszereket ismerjük

A nagy volumenű és határon átnyúló szervezett eljárásokat is

Naprakészen ismerjük és alkalmazzuk

a hatályos magyar- és Európai Bírósági joggyakorlatokat

Mindig elérhetőek vagyunk, csapatban dolgozunk

Sose kell majd helyettesítenie bennünket

Évtizedes, kiemelkedő rutinnal és tapasztalattal

rendelkezik ügyvédi csapatunk minden tagja

Sikerorientált adójogi, büntetőjogi csapat

számtalan sikerrel zárult üggyel

Keressen fel elérhetőségeimen:

Tudta Ön?

Gyanúsításakor azonnal a költségvetésnek okozott vélelmezett vagyoni hátrány 4-szeresét foglalja le a nyomozó hatóság!

Ha például 100 milliós adócsalással (költségvetési csalással, áfacsalással) gyanúsítják,
akkor 400 millió Ft-ot foglalnak le haladéktalanul, a gyanúsítással egyidejűleg.

Ártatlanként is könnyen a vádlottak padjára kerülhet

A nyomozó hatóság pontosan úgy jár el Önnel szemben, mint egy közönséges bűnözővel.
Magánélete, egzisztenciája megrendül, a család megélhetése kétségessé vagy akár egyenesen lehetetlenné válik.

Sajnos manapság bármely üzletemberrel előfordulhat, hogy egyik napról a másikra – az egész családot felkészületlenül érve – egy adócsalási ügy gyanúsítottjává válik. Ehhez elég csupán annyi, hogy egy adókijátszásra létrehozott termékértékesítési lánccal üzleti kapcsolatba kerüljön, semmi több.

Ezen lánc vétlen szereplőjeként könnyen a vádlottak padján találhatja
magát, miközben Ön mit sem sejt üzleti partnere törvénysértő
szándékáról.

Ilyenkor nem számít a büntetlen előélet, a több évtizeden át
befizetett tömérdeknyi adó, pontosan úgy kezeli Önt a nyomozó
hatóság, mint ha Ön csak egy egy közönséges bűnöző volna, egy
bűnszervezetben elkövetett áfacsalás (adócsalás) résztvevője.

Adócsalás büntetésekkel foglalkozó költségvetési csalás ügyvédeinek nap mint nap szembesülnek vele, hogy a nyomozó hatóságok ajtóstul törnek a házba, és úgy viselkednek, mint elefánt a porcelán boltban.

Felállítanak a nyomozás során egy előzetesen kialakított elgondolást, amelyet később próbálnak mindenáron alátámasztani, tönkretéve ezzel a megalapozatlanul gyanúsított üzletember életét, romba döntve annak valamennyi eredményét.

Pontosan tudjuk, mivel jár egy nagyobb volumenű áfa csalási ügyben történt gyanúsítás egy családfenntartó sikeres üzletember esetében: A kényszerintézkedésekkel és lefoglalásokkal egyik napról a másikra összeomlik magánélete, és egzisztenciája is. A család helyzete megrendül, megélhetése könnyen ellehetetlenül.

Kerülje el a börtönt!

Tegyen meg mindent magáért és családjáért!

Védekezzen eredményesen már a kezdetektől!

Kezdje meg a védekezési stratégia kidolgozását költségvetési csalás specialista ügyvéddel már ma, hogy ügye a lehető leggyorsabban és legjobb eredménnyel záruljon!

Személyesen és egy teljes csapattal segítek Önnek a bajban, az ország bármely városában képviselem, hívjon bizalommal.

Kérje professzionális ajánlatomat mihamarabb!

Keressen fel elérhetőségeimen:

Egy szimpla adóellenőrzésből is könnyedén büntetőeljárás lehet, miközben Ön mit sem sejt

Áfacsalás büntetésekkel foglalkozó adócsalás ügyvédként tapasztalom, hogy a költégvetési csalás ügyek jelentős hányadának nyomozása már egy szimpla adóellenőrzéskor megindul úgy, hogy erről Önnek semmiféle tudomása sincs.

Hogy történhet meg ez?

A NAV sajnos számtalan esetben a tisztességes üzletembereket törvénysértő eljárásban adócsalóknak titulálja, és hatalmával visszaélve ellehetetleníti őket, ezáltal a teljes anyagi összeomlásba taszítva a munkájukat évtizedekig tisztességesen végző és becsületesen adózó üzletembereket és felépített cégeiket.

A NAV által végzett ellenőrzések során a NAV dolgozói belelátnak cége működésébe, és amennyiben az adóellenőrzés során olyan, bizonyítékok kerülnek a NAV birtokába, mely felveti a büntetőjogi felelősség kérdését, akkor a NAV köteles büntető feljelentést tenni. Erről azonban az adórevizor nem tájékoztatja Önt.

A feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg a NAV. Ez a külön jegyzőkönyv rögzíti azt a magatartást, mely alapján a revízió szerint fennáll a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja, illetve ehhez a külön jegyzőkönyvhöz csatolják a bizonyítékokat.

A fentiekben leírtak szerint különösen fontos az, hogy az adóellenőrzések során legyen
tudatában annak, hogy az esetlegesen feltárt szabálytalanságoknak nemcsak adójogi, de adott esetben büntetőjogi vonzata is lehet.

NAV-os múltú kollegáim biztonságot adnak Önnek!

A NAV működését belülről ismerő, speciális adójógi- büntetőjogi szakismerettel rendelkező ügyvéd partnerekkel rendelkezem, akik már az adóellenőrzés fázisában meg tudják mondani, hogy mikor számíthat büntetőeljárásra, így nem éri meglepetés, és felkészülten vághat bele ártatlansága megvédésébe a segítségünkkel.

Keressen fel elérhetőségeimen:

Eredményeim

melyeket részben egyedül, részben partneri csapatommal közösen értünk el

számos..

sikeresen lezárt adóellenőrzés

meggátolva a büntetőeljárás megindítását

büntetőeljárás megszüntetése

nyomozati szakban

felmentés

bírói szakban

Miért csak „számos”?

Egy gazdasági büntetőjogra specializálódott ügyvédi iroda képviselőjeként nem lenne elegáns ennél direktebb számokat megosztanom, továbbá semmiképp sem szeretném leendő ügyfeleim szemében azt a látszatot kelteni, hogy ők csak „számok”, hiszen az életükről, egzisztenciájukról, családjukról, szabadságukról van szó, melyet a legmélyebb tisztelettel kívánok kezelni.

Siker | Eredményesség

Diszkréció

Rendkívül büszke vagyok a szakadatlan eredményekre, sikerekre.

Ezen téma kapcsán azonban fontos beszélnünk egy rendkívül lényeges dologról:

Az ügyvédi titoktartásról.

Bármennyire édes és kecsegtető a siker, amelyre büsze vagyok, még fontosabb ennél számomra az Ön bizalma, amelyet a kezdet kezdetén megelőlegezett nekem. Ezért közös  sikereinkről kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával – az ügyvédi titok alóli felmentés esetén – nyilatkozom.

Tehát a sikerekről főszabály szerint nem beszélünk (ez partnereimre is érvényes).

Hadd mutatkozzam be Önnek.

Dr. Sziller Viktor vagyok

irodavezető ügyvéd, adójogi szakjogász, LL.M. (Master of Laws) ügyvéd adócsalásra szakosodott büntetőjogi ügyvéd

Orvos szülők gyermekeként az önzetlen segítőkészséget, az őszinteséget, bizalmat, empátiát, a legjobb teljesítményre való törekvést és az igazságérzetet tartottam mindig is a legnagyobb emberi értékeknek. Már egész kiskoromtól segíteni szerettem volna az embereken, és erős igazságérzettel rendelkezem (ne a jó emberek bűnhődjenek). Így jött az ügyvédi pálya.

Azért döntöttem emellett, hogy segíthessek azoknak az embereknek, akiknek egy egész hivatali apparátussal kell a tárgyalás során szembenézniük.

Már az egyetem megkezdése előtt ügyvédi irodában dolgoztam, és később végig az egyetem alatt is. Valamennyi szakterületen kipróbáltam magam. 2003-ban kezdtem jogi tanulmányaimat, s immáron évtizedes gyakorlattal rendelkezem költségvetési
csalás ügyvédként.

Nagyszerű érzés számomra, amikor látom egy-egy ügyfelem arcán az elégedettséget és a megkönnyebbülést.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Magyarország sikeres személyei között
szerepeltem a British Enciklopédia két egymást követő kötetében is!

Televíziós média megjelenéseim

Híres embereket is sikerrel képviseletem 

Kérje professzionális ügyvédi ajánlatomat mihamarabb!

Amíg még időben van.

A kapcsolatfelvételt követően...

Azonnal (egyből ezzel kezdek) tájékoztatom Önt, felhívom figyelmét minden óvintézkedésre, amit annak érdekében szükséges megtennie, hogy semmilyen – az üggyel kapcsolatos – kényes információ ne kerüljön harmadik kézbe.

Egy-két mondatban átbeszéljük csak a leglényegesebb dolgokat (például, hogy milyen típusú ügyről van szó, folyamatban van-e már vagy csak várható). Minden másról csak személyesen, zárt ajtók mögött, maximálisan biztonságos körülmények között beszélünk.

Sürgős esetben lehetőséget biztosítok Önnek akár már másnapi találkozóra, amelyen felmérem, hogy mit szeretne elérni az ügy kapcsán, és elmondom mik a lehetőségei.

Konkrét , teljes körű jogi tanácsot csak a teljes iratanyag ismeretében teszek.

Az első személyes konzultáció budapesti ügyvédi irodánkban zajlik, ezt követően azonban a teljes ország területén képviselem Önt. Magyarország teljes területén, valamennyi hatóság, ügyészég és bíróság előtt ellátjuk ügyfeleink képviseletét.

Ne a távolság, hanem a szakértelem határozza meg, hogy kivel képviselteti magát!

Várom hívását mérhetetlen segítőkészséggel.

Székhely, valamint legalább az első tárgyalás helyszíne:

1025 Budapest, Ali u. 8.

Minden városban képviseljük ügyfeleinket

Országos képsivelet

Keressen fel elérhetőségeimen:

Tájékoztatás

Jelen weboldal laikusok számára, közérthetően íródott, annak szóhasználata leegyszerűsített a könnyebb érthetőség érdekében a nehéz helyzetben levő ügyfelek számára. A jelen weboldalon írtak nem minősülnek jogi tanácsadásnak.