Adóellenőrzés ügyvéd

Adójogi ügyvédként megóvom Önt

attól, hogy egy NAV vizsgálat (adóellenőrzés, ÁFA ellenőrzés) egy tollvonással romba döntse eddigi élete keményen felépített munkáját a nem megfelelő védekezés miatt

Dr. Sziller Viktor

LL.M. (Master of Laws) ügyvéd, adójogi szakjogász,
költségvetési csalás specialista védőügyvéd

Egyetlen célom, hogy adóellenőrzése sikeresen,
adóhiány megállapítása és adóbírság kiszabása nélkül záruljon

s ne állapítson meg Önnél adóhiányt a NAV a vizsgálat során.

Ennek érdekében kiterjesztett adószakértői partneri csapatommal minden törvényes eszközt felhasználunk.

Kerülje el az adóbírságot, NAV büntetést, és
védekezzen sikerorientált adóellenőrzés-adócsalás specialista adószakértő irodánk adójogi ügyvédeivel!

Országos ügyvédi képviselet

Országos képviselet

Magyarország teljes területén, valamennyi hatóság, ügyészég és bíróság előtt ellátjuk ügyfeleink képviseletét.

Ne a távolság, hanem a szakértelem határozza meg, hogy kivel képviselteti magát!

ÁFA ellenőrzést, NAV vizsgálatot kapott?

Ön tisztességes üzletember, és  adóellenőrzést végez Önnél az adóhatóság?

Megérdemli a nyugodt napokat, és hogy ne varrják a nyakába, amiről nem tehet!

Ehhez azonban hatékony védekezésre lesz szüksége!

Kiemelt szakterületem az adójog

Ezen belül is hangsúlyozottan az adóellenőrzéssel (ÁFA ellenőrzéssel) és adócsalással (ÁFA csalással) kapcsolatos adójogi-büntetőjogi ügyek, s ez szintén érvényes specialistákból álló válogatott adószakértői partneri csapatom tagjaira is.

A NAV adóellenőrzés (ÁFA ellenőrzés) azonnali   negatívumokkal jár Ön számára

a NAV évente több tízezer adóellenőrzést tart, és

több milliárd forint adóhiányt állapít meg és több milliárd forint adóbírságot szab ki

a NAV helyszíni ellenőrzést azonnal tehet cége székhelyén

különösen akkor, ha fennáll az esély, hogy az előzetes értesítés meghiúsítaná az ellenőrzés célját, ezért nem érdemes csak az adótraffipaxra hagyatkoznia

a NAV helyszíni ellenőrzés keretében jogosult belépni az Ön székhelyére, és jogosult

a céggel kapcsolatos ingatlanok és gépjárművek átvizsgálására

a NAV nyilatkozatot kérhet cége munkavállalóitól és partnereitől

amely csak kivételes esetben tagadható meg

A NAV ellenőrzés 2023-ban komoly aggodalmat, idegeskedést, sőt nem megfelelő,
szakszerűtlen reagálások esetén adóhiányt, adóbírságot is jelenthet az Ön számára.

Ne fizessen adóhiányt, se adóbírságot, ha nem muszáj!

Ehhez NAV ellenőrzésekre specializálódott adójogi ügyvédekre van szüksége!
Egy teljes adószakértői csapattal támogatom ebben!

Keressen fel elérhetőségeimen, és kérje professzionális ajánlatomat mihamarabb!

NAV jogkövetési vizsgálat – Mit érdemes tudni róla?

A NAV-os adóellenőrzés és a NAV jogkövetési vizsgálata közötti legfőbb különbség az, hogy ellenőrzéssel lezárt időszakot csak az adóellenőrzés teremt (a jogkövetési vizsgálat nem).

Adóellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozóan pedig ismételt ellenőrzésre csak a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén kerülhet sor.

Ezzel szemben a jogkövetési vizsgálatot a NAV bármikor végezhet, akár az adott bevallási időszak lezárását megelőzően is, akár folyamatban lévő adóellenőrzés mellett is.

A NAV jogkövetési vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy Ön eleget tett-e a jogszabály által előírt adókötelezettségeinek, azokat határidőben tette-e meg, illetve oly módon teljesíti-e, hogy az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas.

A jogkövetési vizsgálatok során a NAV az alábbiakat ellenőrizheti:

 • A számlakibocsátási, nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítését – akár fel nem fedett – próbavásárlással.
 • Az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántartását
  leltározással.
 • A vállalkozás körülményeit a megrendelők köréről, a tapasztalható forgalmi
  viszonyokról, a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközökről, a vállalkozásban részt vevő személyekről szóló jegyzőkönyv készítésével.
 • A vállalkozási tevékenységben részt vevők alkalmazásának jogszerűségét,
  társadalombiztosítási jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó
  kötelezettségteljesítését.
 • Az adómegállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot.
 • Termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a
  termékekkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket.
 • Az Ön könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat.

Emellett a NAV adatokat gyűjthet a saját nyilvántartásukban, az Ön nyilvántartásaiban, bevallásaiban szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, hitelességének megállapítása érdekében, valamint vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát. A gazdasági események valódiságával kapcsolatban elkövetett tetteket a NAV nyomozók által feltárt adatok és bizonyítékok alapján akár bűncselekménynek is tekinthetik, amelyek akár súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Amennyiben nem történt törvénysértés, úgy a jogkövetési vizsgálat egyszerűen jegyzőkönyvvel zárul, amely rögzíti, hogy az illető eleget tett adózási  kötelezettségeinek.

Kisebb mulasztás, illetve törvénysértés esetén, a jegyzőkönyv felhívja a figyelmet a
hiányosságok pótlására, és mulasztási bírság kiszabása is szerepelhet benne.

Amennyiben azonban költségvetési csalás (adó csalás, áfa csalás) gyanúja merült fel, annak következményeként az adóhatóság (NAV) adóellenőrzést (utólagos ellenőrzést) rendelhet el, illetve feljelentéssel élhet a NAV költségvetési csalás ügyekkel foglalkozó nyomozó hatósága (a NAV Bűnügyi Igazgatósága) felé. Ennek elkerülése érdekében, ezért is kiemelten fontos , hogy kellő időben speciális adójogi-büntetőjogi ismeretekkel rendelkező ügyvédet bízzon meg a képviselete ellátásával.

A NAV ellenőrzés magánszemélyeket és jogi személyeket, társaságokat egyaránt érint!

Kerülje el az adóellenőrzés okozta idegeskedést és az adóbírságot!

Védekezzen adóellenőrzésekre specializálódott adójogi ügyvéddel!

Adóellenőrzése sikeres befejezéséhez speciális adójogi ismeretek és kiemelt rutinnal végzett csapatmunka szükséges

az adójogi ügyvédek részéről.

A Sziller Ügyvédi Irodánál rendelkezünk mindezzel

Szükség esetén teljes csapatot szervezek – adószakértő, adótanácsadó, adójogi szakjogász, gazdasági büntetőjogi ügyvéd bevonásával –, miközben személyesen is részt veszek az ügy kezelésében.

Partnereimmel karöltve NAV vizsgálata garantáltan a lehető legjobb eredményekkel zárul.

Naprakész csapatommal pontosan tudjuk, hogyan lehet az Ön előnyére fordítani a 2023-ban hatályban lévő adótörvény szabályait.

Az ország minden városában vállaljuk ügyfeleink képviseletét!

Tudta Ön?

A megújult adóellenőrzéseket és az adópereket szabályozó törvények nyomán...

az egyik legjelentősebb változás, amely befolyásolja az adóellenőrzése kimenetelét, hogy az észrevétel lett a legeslegfontosabb beadvány.

Miért az ÉSZREVÉTEL a legfontosabb nyilatkozat?

 • Ez az Ön ellenkérelme, amelyet az adóhatóságnak (NAV) az adóellenőrzést lezáró iratára, a jegyzőkönyvre tesz.
 • Ebben van az Ön (illetve képviselőjének) az utolsó esélye új tény, körülmény, bizonyíték előterjesztésére.
 • Előterjesztésének jogvesztő határideje van (amely az adóhatóság jegyzőkönyvének kézbesítésétől számított 30 nap).

Ez a 30 nap rendkívül kevés idő, és az egész adóellenőrzés és adóper kimenetelét meghatározza, ezért mindennél fontosabb, hogy már az adóellenőrzése legelejétől adóellenőrzésre specializálódott adójogi ügyvéd képviselje.

Ezért azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, ha jön a NAV!

Rendkívül fontos információk!

Ne adjon ki a NAV-nak semmilyen dokumentumot
adójogi ügyvéddel történő előzetes egyeztetés nélkül!

A NAV az adóellenőrzés megindításáról – főszabály szerint – előzetesen értesíti Önt, és tájékoztatja, hogy milyen dokumentumokat kér Öntől.

KIEMELTEN FONTOS, hogy Ön adóellenőrzésre specializálódott adójogi ügyvéd csapattal előzetesen ellenőriztesse a NAV által kért dokumentumot, hogy nehogy terhelő bizonyítékot szolgáltasson maga ellen már az adóellenőrzés legelején.

Bármiféle előzetes bejelentés nélkül is megjelenhet Önnél a NAV ellenőrzésre!

Sajnos tapasztalatunk szerint a kivételekből egyre inkább főszabály lett. Noha a NAV honlapján elérhető NAV traffipax (adótraffipax) 2023-ban is előre jelzi, hogy hol és mikor kell számítani vizsgálatokra, az adóhivatal ellenőrei külön előzetes értesítés nélkül is megjelenhetnek az Ön székhelyén, és a NAV helyszíni ellenőrzést, vizsgálatot tehet egyből, ugyanis azt feltételezi, hogy az előzetes értesítés esetén Ön meghiúsítaná az adóellenőrzés célját.

Adóellenőrzés specialista ügyvéd nélkül Ön NE
TEGYEN NYILATKOZATOT!

Az ÁFA-ellenőrzés, adóellenőrzés alatt áló cég képviselője megtagadhatja a nyilatkozattételt az adójogi törvények szerint. Mindenképp érdemes megvárnia vele az adóellenőrzésre specializálódott védőügyvédjével történő egyeztetést.

Azonban a NAV által kért iratokat haladéktalanul át kell adnia a vizsgálatkor. Ezért rendkívül fontos a mihamarabbi, szakszerű intézkedés, amelyhez a terjedelmes jogszabályok és a védekezési lehetőségek teljes tárházának ismerete szükséges. Ezt pedig csak egy adóellenőrzésre (ÁFA ellenőrzésre, NAV vizsgálatra) specializálódott védőügyvéd tudja megfelelően véghez vinni.

A törvény adta védekezési lehetőségek teljes spektrumával

élhet, ha a Sziller Ügyvédi Iroda adójogi, adószakértői partneri csapatának szaktudását használja.

9 nyomós érv, amiért adójogi specialista csapatomat érdemes választania

Több mint 1,5 milliárd Forint visszanyert adót

és lefoglalt-zárolt pénzt szereztünk vissza ügyfeleinknek

Híres embereket is sikerrel képviseletünk

és kimagasló eredményeket értünk el

NAV-os múltú
kollegákkal rendelkezünk

így belülről ismerjük az államapparátus gondolkodásmódját

Speciális partnerünk
is van

igazságügyi adó-, járulék-, és könyvszakértő személyében

Nagyon jól ismerük a folyamatokat

Gyakorlati tudásunk is van az adóel­lenőrzések és adóperek folyamatairól

Naprakészen ismerjük és alkalmazzuk

a hatályos magyar- és Európai Bírósági joggyakorlatokat

Mindig elérhetőek vagyunk, csapatban dolgozunk

Sose kell majd helyettesítenie bennünket

Évtizedes, kiemelkedő rutinnal és tapasztalattal

rendelkezik ügyvédi csapatunk minden tagja

Sikerorientált adójogi, büntetőjogi csapat

számtalan sikerrel zárult üggyel

Védekezzen velem s csapatommal eredményesen az adóhatóság ellen!

Keressen fel elérhetőségeimen:

Kerülje el az adó bírságot!

Tegyen meg mindent magáért és családjáért!

Védekezzen eredményesen már a kezdetektől!

Kezdje meg a védekezési stratégia kidolgozását adóellenőrzés specialista ügyvéddel már ma, hogy NAV ellenőrzése a lehető leggyorsabban és legjobb eredménnyel záruljon!

Személyesen és egy teljes csapattal segítek Önnek a bajban, az ország bármely városában képviselem, hívjon bizalommal.

Kérje professzionális ajánlatomat mihamarabb!

Keressen fel elérhetőségeimen:

Egy szimpla adóellenőrzésből is könnyedén büntetőeljárás lehet, miközben Ön mit sem sejt

NAV ellenőrzésekkel (ÁFA ellenőrzésekkel) és adóbírságok elkerülésével
foglalkozó adójogi ügyvédként tapasztalom, hogy az adócsalás ügyek
jelentős hányadának nyomozása már egy szimpla adóellenőrzéskor
megindul úgy, hogy erről Önnek semmiféle tudomása sincs.

Hogy történhet meg ez?

A NAV sajnos számtalan esetben a tisztességes üzletembereket törvénysértő eljárásban adócsalóknak titulálja, és hatalmával visszaélve ellehetetleníti őket, ezáltal a teljes anyagi összeomlásba taszítva a munkájukat évtizedekig tisztességesen végző és becsületesen adózó üzletembereket és felépített cégeiket.

A NAV által végzett ellenőrzések során a NAV dolgozói belelátnak cége működésébe, és amennyiben az adóellenőrzés során olyan, bizonyítékok kerülnek a NAV birtokába, mely felveti a büntetőjogi felelősség kérdését, akkor a NAV köteles büntető feljelentést tenni. Erről azonban az adórevizor nem tájékoztatja Önt.

A feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg a NAV. Ez a külön jegyzőkönyv rögzíti azt a magatartást, mely alapján a revízió szerint fennáll a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja, illetve ehhez a külön jegyzőkönyvhöz csatolják a bizonyítékokat.

A fentiekben leírtak szerint különösen fontos az, hogy az adóellenőrzések során legyen
tudatában annak, hogy az esetlegesen feltárt szabálytalanságoknak nemcsak adójogi, de adott esetben büntetőjogi vonzata is lehet.

NAV-os múltú kollegáim biztonságot adnak Önnek!

A NAV működését belülről ismerő, speciális adójógi- büntetőjogi szakismerettel rendelkező ügyvéd partnerekkel rendelkezem, akik már az adóellenőrzés fázisában meg tudják mondani, hogy mikor számíthat büntetőeljárásra, így nem éri meglepetés, és felkészülten vághat bele ártatlansága megvédésébe a segítségünkkel.

Bízzon meg képviseletével már az adóeljárásban, hogy időben tudjuk kezelni az adóügyi problémákat!

Keressen fel elérhetőségeimen:

Eredményeim

melyeket részben egyedül, részben partneri csapatommal közösen értünk el

számos..

sikeresen lezárt adóellenőrzés

meggátolva a büntetőeljárás megindítását

büntetőeljárás megszüntetése

nyomozati szakban

felmentés

bírói szakban

Miért csak „számos”?

Egy gazdasági büntetőjogra specializálódott ügyvédi iroda képviselőjeként nem lenne elegáns ennél direktebb számokat megosztanom, továbbá semmiképp sem szeretném leendő ügyfeleim szemében azt a látszatot kelteni, hogy ők csak „számok”, hiszen az életükről, egzisztenciájukról, családjukról, szabadságukról van szó, melyet a legmélyebb tisztelettel kívánok kezelni.

Siker | Eredményesség

Diszkréció

Rendkívül büszke vagyok a szakadatlan eredményekre, sikerekre.

Ezen téma kapcsán azonban fontos beszélnünk egy rendkívül
lényeges dologról:

Az ügyvédi titoktartásról.

Bármennyire édes és kecsegtető a siker, amelyre büsze vagyok, még fontosabb ennél számomra az Ön bizalma, amelyet a kezdet kezdetén megelőlegezett nekem. Ezért közös  sikereinkről kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával – az ügyvédi titok alóli felmentés esetén – nyilatkozom.

Tehát a sikerekről főszabály szerint nem beszélünk (ez partnereimre is érvényes).

Hadd mutatkozzam be Önnek.

Dr. Sziller Viktor vagyok

irodavezető ügyvéd, adójogi szakjogász, LL.M. (Master of Laws) ügyvéd adócsalásra szakosodott büntetőjogi ügyvéd

Orvos szülők gyermekeként az önzetlen segítőkészséget, az őszinteséget, bizalmat, empátiát, a legjobb teljesítményre való törekvést és az igazságérzetet tartottam mindig is a legnagyobb emberi értékeknek. Már egész kiskoromtól segíteni szerettem volna az embereken, és erős igazságérzettel rendelkezem (ne a jó emberek bűnhődjenek). Így jött az ügyvédi pálya.

Azért döntöttem emellett, hogy segíthessek azoknak az embereknek, akiknek egy egész hivatali apparátussal kell a tárgyalás során szembenézniük.

Már az egyetem megkezdése előtt ügyvédi irodában dolgoztam, és később végig az egyetem alatt is. Valamennyi szakterületen kipróbáltam magam. 2003-ban kezdtem jogi tanulmányaimat, s
immáron évtizedes gyakorlattal rendelkezem költségvetési
csalás ügyvédként.

Nagyszerű érzés számomra, amikor látom egy-egy ügyfelem
arcán az elégedettséget és a megkönnyebbülést.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Magyarország sikeres személyei között szerepeltem a British Enciklopédia két egymást követő kötetében is!

Televíziós média megjelenéseim

Híres embereket is sikerrel képviseletem 

Kérje professzionális ügyvédi ajánlatomat mihamarabb!

Amíg még időben van.

A kapcsolatfelvételt követően...

Azonnal (egyből ezzel kezdek) tájékoztatom Önt, felhívom figyelmét minden óvintézkedésre, amit annak érdekében szükséges megtennie, hogy semmilyen – az üggyel kapcsolatos – kényes információ ne kerüljön harmadik kézbe.

Egy-két mondatban átbeszéljük csak a leglényegesebb dolgokat (például, hogy milyen típusú ügyről van szó, folyamatban van-e már vagy csak várható). Minden másról csak személyesen, zárt ajtók mögött, maximálisan biztonságos körülmények között beszélünk.

Sürgős esetben lehetőséget biztosítok Önnek akár már másnapi találkozóra, amelyen felmérem, hogy mit szeretne elérni az ügy kapcsán, és elmondom mik a lehetőségei.

Konkrét , teljes körű jogi tanácsot csak a teljes iratanyag ismeretében teszek.

Az első személyes konzultáció budapesti ügyvédi irodánkban zajlik, ezt követően azonban a teljes ország területén képviselem Önt. Magyarország teljes területén, valamennyi hatóság, ügyészég és bíróság előtt ellátjuk ügyfeleink képviseletét.

Ne a távolság, hanem a szakértelem határozza meg, hogy kivel képviselteti magát!

Várom hívását mérhetetlen segítőkészséggel.

Keressen fel elérhetőségeimen:

Székhely, valamint legalább az első tárgyalás helyszíne:

1025 Budapest, Ali u. 8.

Minden városban képviseljük ügyfeleinket

Országos képsivelet

Keressen fel elérhetőségeimen:

Tájékoztatás

Jelen weboldal laikusok számára, közérthetően íródott, annak szóhasználata leegyszerűsített a könnyebb érthetőség érdekében a nehéz helyzetben levő ügyfelek számára. A jelen weboldalon írtak nem minősülnek jogi tanácsadásnak.